امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

فلتات اهل ایمان در خطآت متن ایقان

سه شنبه 23 مرداد ماه 97 11:19

فلتات اهل ایمان در خطآت متن ایقان

بسمه تعالی قال رسول الله (ص) بنی الاسلام علی خمس خصال: الشهادتین و القرینتین و الصیام و حج البیت من استطاع الیه سبیلا و ختم ذلک بالولایۀ باید دانست که دین خداي تعالی که عبارت است از اسلام مشتمل است بر دعائم یعنی اصول و غیر دعائم و فرق بین دعائم و غیر دعائم این است که جاهل به دعائم معذور نیست و از ربقه مؤمنین خارج است و جاهل بغیر دعائم معذور است و از سلسله مؤمنین خارج نیست پس عمده و مهم بیان دعائم و اصول دین اسلام است و او به اخبار متواتره پنج است: اول شهادتان که عبارت است از اقرار به شهادت [اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله] دوم ولایت سوم قرینتان که عبارت است از صلوة و زکوة چهارم حج پنجم صوم و از براي هر یک از این پنج دعامۀ و اصل اخیر که عبارت است از ولایۀ و صلوة و زکوة و حج و صوم چهار حد است اما چهار حد ولایۀ: اول دوستی ائمه اثنی عشر (ع) دوم برائۀ از اعداء ایشان سوم دوستی دوست ایشان چهارم دشمنی دشمن ایشان؛ اما چهار حد صلوة اول معرفت وقت دوم توجه به سوي قبله سوم رکوع چهارم سجود، اما چهار حد زکوة اول وقتی که واجب میشود زکوة در او دوم معرفت آن مقدار که زکوة واجب میشود و آن مقدار که واجب است اخراج کند سوم آن موضع که واقع میشود زکوة در او چهارم معرفت عددي که واجب میشود زکوة در او و معرفت آن عددي که واجب است اخراج او. و اما چهار حد حج اول احرام دوم طواف سوم سعی بین صفا و مروه چهارم وقوف بعرفه و مشعر. و اما چهار حد صوم اول اجتناب الکل و شرب دوم اجتناب قیء متعمدا سوم اجتناب ارتماس در آب چهارم اجتناب نکاح و آنچه متصل است به این حدود و جاري است مجراي آنها و بقیه احکام البته که رسول الله آورده از نزد خداي تعالی داخل در غیر دعائم و اصول دین اسلام است