امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

فرجام تاریخ در اندیشه معاصر

دوشنبه 4 تیر ماه 97 10:01

فرجام تاریخ در اندیشه معاصر

آینده ي تاریخ از دیدگاه هاي مذهبی و فلسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. دین هاي بزرگ و فراگیر آسمانی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام هر کدام به نوعی رستگاري بشر را نوید داده اند و انجامی نکو براي تاریخ پیش بینی کرده اند. فیلوسفان بزرگ نیز هر کدام به گونه اي در مورد تاریخ و سیر حرکت آن اندیشه هاي فلسفی ارائه نموده اند. فلسفه ي تاریخ بحثی است که ریشه ي آن را حداقل در حدود بیست وپنج سده ي پیش باید جستجو نمود