امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

فرایند عوام فریبی فرقه‌ی نعمت اللهی

دوشنبه 23 بهمن ماه 96 09:16

فرایند عوام فریبی فرقه‌ی نعمت اللهی

در قسمت های قبلی این مقاله به نحوه‌ی پیدایش سلسله‌ی « دراویش نعمت اللهی » و تراکم جمعیتی آنها در شهرهای بزرگ ایران پرداخته شد حال در این قسمت به ظهور « زین العابدین شیرازی » (شاگرد شیخ احمد احسایی) و « ملاسلطان گنابادی » که سلسله‌ی نعمت اللهی با انحراف و چالشی عظیم مواجه گردید خواهیم پرداخت.