امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

بهائیت ؛ فاشیسم جدید گفتاری از فرانچسکو فیچیکیا ( پژوهشگر سوئیسی )

یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96 13:20

بهائیت ؛ فاشیسم جدید گفتاری از فرانچسکو فیچیکیا ( پژوهشگر سوئیسی )

فیچیکیا که قبلًا خودش بهایی بوده، معتقد است عقاید سیاسی افراطی رهبریت تشکیلات جهانی بهاییت متاثر از گرایشات فاشیستی است. اعضاي تشکیلات در برابر هرگونه تفکر انتقادي، نوآوري، آزادي بیان، انتقاد از مقررات سخت و سانسور با طرد فوري از سوي تشکیلات روبرو میشوند.