امام حسین(ع) : لا يَكْمُلُ الْعَقْلُ اِلاّ بِاتِّباعِ الْحَقِّ؛ (عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود.) , اعلام الدين، ص 298      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

بهائیت ؛ فاشیسم جدید گفتاری از فرانچسکو فیچیکیا ( پژوهشگر سوئیسی )

یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96 13:20

بهائیت ؛ فاشیسم جدید گفتاری از فرانچسکو فیچیکیا ( پژوهشگر سوئیسی )

فیچیکیا که قبلًا خودش بهایی بوده، معتقد است عقاید سیاسی افراطی رهبریت تشکیلات جهانی بهاییت متاثر از گرایشات فاشیستی است. اعضاي تشکیلات در برابر هرگونه تفکر انتقادي، نوآوري، آزادي بیان، انتقاد از مقررات سخت و سانسور با طرد فوري از سوي تشکیلات روبرو میشوند.