امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

عقل ستیزی در اندیشه اشو

شنبه 20 آبان ماه 96 14:38

عقل ستیزی در اندیشه اشو

از راه ذهن وعقل نمی توان به حقیقت دست یافت برترین جوهر روحانی را فقط زمانی درک می کنیم که اندیشه وذهن نباشد

به گزارش مفاز؛ از راه ذهن وعقل نمی توان به حقیقت دست یافت برترین جوهر روحانی را فقط زمانی درک می کنیم که اندیشه وذهن نباشد

عقل ستیزی در اندیشه کریشنا مورتی : به محض آنکه اندیشیدن را آغاز کنیم تا درباره چیزی نظریه وعقیده ای به دست آوریم دچار انحراف شده ایم واز چیزی که باید بفهمیم دور افتاده ایم بنابراین وقتی به عقیده ای بر می خوریم اندیشه باعث انحراف آن می شود فکر چه پدیده فریبنده وحیله گری است وعده آرامش ورهایی می دهد ولی فقط آشفتگی جدیدی به بار می آورد