امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

عباس افندي « انگلو - صهیون » دوستان

یکشنبه 3 دی ماه 96 13:53

عباس افندي « انگلو - صهیون » دوستان

پس از اشغال نظامی فلسطین توسط ارتش انگلیس و قیمومیت بریتانیا بر آن دیار زخم خورده، دو عنصر استعمارگر و صهیونیست در کادر حکومت انگلیسی فلسطین ظاهر شدند که با عباس افندي و خانواده وي نیز پیوندي وثیق بهم زدند: سر هربرت سموئل و سر رونالد استورز. در زیر نگاهی داریم به پیشینه و مواضع سیاسی استعماري آن دو و روابطشان با عبدالبها: الف) سر هربرت سموئل: سر هربرت ساموئل در پی واگذاري قیمومیت فلسطین از سوي شوراي عالی متفقین به دولت بریتانیا، در 30 ژوئن 1920 به عنوان نخستین کمیسر عالی فلسطین در این سرزمین مستقر شد