امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ضرورت پرداختن به انجمن حجتیه

یکشنبه 30 مهر ماه 96 18:40

ضرورت پرداختن به انجمن حجتیه

موضوع بحث امشب ما درباره انجمن حجتیه است انجمن حجتیه یکی از آن عناوین وعباراتی است که شاید بارها اسم آن را شنیده باشیم در بعضی خاطرات نشریات وحتی برخی از فیلم ها ی سینمایی دیده ام که نمادهایی ازاین تفکر را درست کرده اند

به گزارش مفاز؛ موضوع بحث امشب ما درباره انجمن حجتیه است انجمن حجتیه یکی از آن عناوین وعباراتی است که شاید بارها اسم آن را شنیده باشیم در بعضی خاطرات نشریات وحتی برخی از فیلم ها ی سینمایی دیده ام که نمادهایی ازاین تفکر را درست کرده اند با این حال شناخت دقیقی از آن وجود ندارد این مسئله چندین علت دارد یکی این است که بعد از پیروزی انقلاب این موضوع دستم کم گرفته شده وتحقیق زیادی درباب آن صورت نپذیرفته است اگر شما کتاب هایی را درخصوص این موضوع به چاپ رسیده جستجو کنید متوجه می شوید که تعدادشان به عدد انگشتان

دست هم نمی رسد در همین شمار اندک هم اشکالات فراوانی وجود دارد این نتیجه کم کاری بوده که ازبین گروه هایی مثل سازمان مجاهدین خلق نهضت آزادی جبهه ملی حزب توده وانواع واقسام این جریان ها به انجمن حجتیه کمتر پرداخته شده است درنظرات حضرت امام ومقام معظم رهبری مشاهده می کنیم که خود این بزرگواران تاکید دارند به انجمن حجتیه بیشتر بپردازیم یک نمونه آن همان جمله نه چندان معروف حضرت امام است نه چندان معروف برای اینکه درچاپ های اول صحیفه امام این جمله نبود واین خود نکته قابل تاملی است این جمله را حضرت امام در سال 1367یعنی پنچ سال بعد ازتعطیلی ظاهری انجمن حجتیه دریکی از پیام هایشان به فقهای  شورای نگهبان نوشتند انجمن درسال1367در ظاهر تعطیل شده وخبری ازآن نسیت اما امام این را قبول ندارند امام همچنان اظهار نگرانی می کنند ودر آن پیام به فقهای شورای نگهبان می نویسند حواستان راجمع کنید که نکند یک مرتبه متوجه شوید انجمن حجتیه ای ها همه چیزتان را نابود کرده اند این هشدار بسیار مهمی است که حضرت امام سال 1367دادند وتوجه چندانی به آن نشد ایشان در آن زمان می گویند ممکن است موقعی متوجه شوید که دیگر دیر است بعد هم دراسفند همان سال درمنشور روحانیتشان دوباره اسم انجمن را آورده وتاکید کردند دروصیت نامه شان هم دریک بند به این تفکر پرداختند وامثال موارد زیاد است در مورد مقام معظم رهبری هم موارد مختلفی وجود دارد نمونه اش در زمان ریاست جمهوری ایشان که به صراحت یا به اشاره ازانجمن نام می برند حتما دراخباردانش آموزانی که به مناسبت جشن تکلیف خدمت حضرت آقا رفتند را دیده اید آنجا حضرت آقا به نفوذ دشمن دربین دانش آموزان اشاره کردند باید دید نفوذ دشمن یعنی چه وتعریفمان از دشمن چیست ؟ آیا منظور آقا فقط امریکا

رژیم صهیونیستی کانال فضای مجازی تهاجم فرهنگی وفرقه های انحرافی است؟ نه چه بسا برخی ازفرقه های انحرافی در خود تشیع خطرناک تر ازآن ها باشند به این دلیل که وقتی به طور مثال نوجوان من وشما بایک نوجوان غیر مسلمان روبه رو می شود می فهمد که مثلا بهائی زرتشتی یا اهل فرقه ودین دیگری است واین باعث ایجاد یک حساسیت خاص دردرونش خواهد شد ومی فهمد که آن فرد با ما تفاوت هایی دارد وحتی ممکن است علامت سوال ها وکنجکاوها یی هم برایش ایجاد شود که آ ن هم با وظیفه ماست که برای مشخص کردن تفا وت هایی اغیار برای نوجوانان وجوانا نمان تلاش کنیم به هر حال دراین وضعیت جوان ما یک قدم جاوتر است وبا حساسیت برخورد می کند اما اگر گروه فرد یا یک مدرسه ورفیقی بود که تفاوت های ظاهری دراو مشخص نبود وبه نظر برسد مثل ماشیعه است مجلس امام حسین (ع) می رود به عالی ترین شکل هم عزاداری می کند چه بسا قرآن حدیث وروایت را هم بهتر ازما بلد باشد وفرد با اخلاق وبا ادبی هم هست آن وقت فرزند ما چطور می خواد دشمنی این را تشخیص دهد؟ شخصی که نه تنها احساس خاصی نسبت به اوندارد بلکه جذبش هم می شود موقعی چشم باز می کنیم وبه خود می آییم که دیگر کار ارکار گذشته وآن وقت با سوال هایی از جانب فرزندانمان روبه رو می شویم که دیگر جوابش برای ماسخت است این را به عنوان مقدمه عرض کردم تا میزان بیشتری اهمیت بحث را در یابید که این «نفوذ هایی »که حضرت آقا تاکید می کنند دربین دانش آموزان نفوذ نکنند لزومی ندارد حتما به گروه خاصی اشاره کند ماباید جامع نگر باشیم مقام معظم رهبری در صحبتی فرمودند :«بارها ومکر حضرت امام به ما توصیه می فرمود که گاهی دشمن با 10واسطه حرف خود را اززبان یک بیچاره ای که درکنج قم نشسته بیان می کند» با 10واسطه حالا این برای چنین دشمنی که می تواند روی حوزه های ما روی علما ی ماتاثیر بگذارد وبا 10واسطه حرفش را از زبان آن ها بیان کند خیلی سخت است که بخواهد روی دانش آموزان ما باواسطه تاثیر بگذارد؟ منظور آقا ازاین نفوذ چه بود؟ باید با تفکر جنبه های مختلف این سخن را بررسی کنیم نمی گوییم که منظور فقط حجتیه است اما می تواند یکی از مصادیق آن باشد