امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شعار بهائیت از دیدگاه دکتر محمد علی خنجی

دوشنبه 21 اسفند ماه 96 13:31

شعار بهائیت از دیدگاه دکتر محمد علی خنجی

بیبهرگی از مبانی استوار فرهنگی به عنوان ویژگی بارز بهائیت موجب گردیده که نظریات آنها به صورت عکسالعملهایی که براي مواجهه با نیازهاي کوتاه مدت ساخته و پرداخته شدهاند، مطرح گردند. بررسی انتقادي بعضی از شعارهاي این فرقه توسط محمدعلی خنجی که در این مقاله آورده شده است، به خوبی، ضعف یاد شده را آشکار میسازد. دکتر محمد علی خنجی ( 1304 1350 . ش) پژوهشگر، نویسنده، مترجم، روزنامهنگار، نظریهپرداز و سیاستمدار مبارز و نام آشناي ایران در دوران معاصر است که سیاست و فرهنگ دغدغهي اصلی و همیشگی زندگی او بود و عاقبت نیز در همین مسیر جان باخت.