پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شارلاتانیزم مسیحی از زبان کشیش کاتولیک

چهارشنبه 29 فروردین ماه 97 13:45

شارلاتانیزم مسیحی از زبان کشیش کاتولیک

کشیش کاتولیک ضمن شومن خواندن کشیشان پروتستان می‌گوید هیچ کجای زندگی این کشیشان شبیه زندگی رسولان مسیحی که در کتاب مقدس آمده نیست.

شارلاتانیزم مسیحی از زبان کشیش کاتولیک 

کشیش کاتولیک ضمن شومن خواندن کشیشان پروتستان می‌گوید هیچ کجای زندگی این کشیشان شبیه زندگی رسولان مسیحی که در کتاب مقدس آمده نیست. زندگی شومن‌های پروتستان آخرش دلار و خانه‌های گرانقیمت و چند میلیاردی است.

شومن ها و شارلاتان‌های امروز پروتستان یعنی هرمز شریعت پناهی، مهیار ابراهیمیان، رضا صفا، سعیدعابدینی ورهپویان هدایت