امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شادی در اندیشه اشو چیست

چهارشنبه 17 آبان ماه 96 15:03

شادی در اندیشه اشو چیست

: زندگی از نظر اشو تنها یک هدف نهایی دارد وآن شادی او معتقد است مهم ترین هدف از زیستن شاد بودن وشادابی است معیار خوب از نظر او زندگی همراه با شادی وقهقهه است

به گزارش مفاز؛  زندگی از نظر اشو تنها یک هدف نهایی دارد وآن شادی او معتقد است مهم ترین هدف از زیستن شاد بودن وشادابی است معیار خوب از نظر او زندگی همراه با شادی وقهقهه است .اومی گوید : شادمانی چیزی نیست که بتوان {آن را} به تو افزود یک دستاورد نیست بلکه از پیش درن توست تو آن را با خود به زندگی آورده ای فطرت وجود توست فقط باید اشکارش کنی .او ادامه می دهد: شادمانی از راه مراقبه می رسد نه از راه پرهیز کاری مراقبه شادمانی می آورد وشادمانی پرهیز کاری این قانون اساسی زندگی است اگر به هدف خلقت در اندیشه اسلام توجه کنیم به این نکته بر خواهیم خورد که اسلام هدف از خلقت را عبادت می داند . عبادت غایت آفرینش انسان وهدف زیستن است انسان نیامده است تا زندگی کند بلکه آمده است تا بندگی کند او در سایه سار بندگی خداوند خواهد توانست برای خود روی زمین حیاتی بهشتی بسازد بنابراین اگر انسان به دنبال زندگی در دنیا نباشد نه بندگی خواهد کرد ونه زندگی بلکه مردگی نصیب او خواهد شد ولی اگر کسی به دنبال بندگی باشد علاوه بر بندگی خدا حقیقتا زندگی هم خواهد کرد انسان هایی که در دنیا به جای بندگی به دنبال زندگی هستند مردگان متحرکی اند که وقتی می میرند زنده می شوند به همین سبب امام علی (ع) می فرماید : بمیرید قبل از آنکه شما را بمیرانند وبیدار شوید قبل از انکه بیدارتان کنند