امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شادی در اندیشه دالایی لاما

سه شنبه 16 آبان ماه 96 21:04

شادی در اندیشه دالایی لاما

دالایی لاما که مدعی ارائه شادی به مردم است راهکا رهایی رانیز ارائه داده است این را هکارها را می توان در چند عنوان چنین بیان کرد

به گزارش مفاز؛ دالایی لاما که مدعی ارائه شادی به مردم است راهکا رهایی رانیز ارائه داده است این را هکارها را می توان در چند عنوان چنین بیان کرد

تندرستی دالایی لاما براین اعتقاد است که اگر جسم سالم باشد روح نیز سالم خواهد بود ودر صورت سلامتی روح شادی بر زندگی حاکم خواهد شد بنابراین برای تندرستی دستور العمل هایی نیز ارائه می کند اما او غافل است که تندرستی همیشه وهمه جا وبه صورت کامل در اختیار انسان نمی ماند چیزی که در اختیار انسان نیست چگونه می تواند عامل شادی باشد ؟ تکلیف کسانی که عمری گرفتار بیماری اند چیست؟ آیا آنها نباید شاد باشند ؟ بنابراین چیزی که در اختیار انسان نیست چگونه می توان آن را به انسان توصیه کرد؟