امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شادي از پیروزي تل آویو

یکشنبه 13 اسفند ماه 96 12:43

شادي از پیروزي تل آویو

جنگ شش روزه: در ژوئن 1967 (خرداد 1346 ) با حمله سریع و سنگین ارتش اسرائیل سومین جنگ میان اعراب و اسرائیل درگرفت که با حمایت دول امپریالیستی، به شکست ارتشهاي عربی منجر شد و بخش وسیعی از اراضی اسلامی همچون صحراي سینا، ارتفاعات جولان، کرانه باختري رود اردن و قدس به اشغال صهیونیستها درآمد. بهائیان در خلال این جنگ برخلاف شعارشان در کنار ارتش اسرائیل قرار گرفتند و ،« آغازگر جنگ و متجاوز » به جاي محکوم کردن صهیونیستها به عنوان ،« صلح جهانی » مبنی بر 46 مبلغی در حدود 120 / 5 / همهگونه حمایت را از صهیونیستها به عمل آوردند و از آن جمله به گزارش ساواك در تاریخ 10 میلیون تومان (که آن موقع رقم بسیار هنگفتی بود) به وسیله بهائیان ایران جمعآوري گردید که به ظاهر براي بیتالعدل در حیفا «. ولی منظور اصلی آنها از ارسال این مبلغ، کمک به ارتش اسرائیل میباشد » ارسال شود