پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سکس و معنویت در نگاه پائولو کوئلیو

یکشنبه 21 بهمن ماه 97 13:13

سکس و معنویت در نگاه پائولو کوئلیو

برخی از کتب پائولو کوئلیو به سرگذشت روسپی‌ها یا جادوگران اختصاص دارد، پائولو در موارد متعدد به جزئیات ارتباطات جنسی وارد شده و فنون، حالات و روش‌های روابط جنسی را بازگو می‌کند.

برخی از کتب پائولو کوئلیو به سرگذشت روسپی‌ها یا جادوگران اختصاص دارد، پائولو در موارد متعدد به جزئیات ارتباطات جنسی وارد شده و فنون، حالات و روش‌های روابط جنسی را بازگو می‌کند.

او ضمن پرداختن به موضوع ارتباط آزاد جنسی، پرده از رازی برمی‌دارد که از نگاه او انسان را به مرز «خود» نزدیک می‌کند و نوعی خودشناسی به دنبال دارد، گویا سکس می‌تواند منجر به این‌گونه خودشناسی شود و انسان را به حالتی برساند که حین رنجیدن، لذت ببرد. کتبی نظیر «ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد»، «بریدا» و یا... با مضامینی مشابه تکرار می‌شود.

در نگاه وی یکی از راه‌های لذت، رنج کشیدن و رنج دادن دیگران است، گویی آزار دادن دیگران از اصول زندگی انسان‌ها محسوب می‌شود، این رنج خودساخته نوعی حظ معنوی برای انسان به ارمغان می‌آورد. آنچه یک انحراف واضح و مغالطه روشن در آثار وی است و درنتیجه یک آسیب اجتماعی را در پی دارد و موجب یک کج‌راهه در زندگی انسان‌های معنویت‌ گرا می‌شود، ارتباطی است که کوئلیو بین معنویت و بی‌بندوباری برقرار نموده است.

کوئلیو در آثارش برای روسپی‌ گری تاریخی مقدس می‌پرورد و ادعا می‌کند معنویت با روسپی‌گری منافاتی ندارد و در صفحات متعددی معنویت مبتذل ادعایی خود را به نمایش می‌گذارد.

n_erfanha