پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سردرگمی در تبیین مقام رهبران بهایی

سه شنبه 17 بهمن ماه 96 13:10

سردرگمی در تبیین مقام رهبران بهایی

سید باب که به قول بهایی ها امام زمان و نیز پیامبر جدید است نامش علی محمد و نام پدرش رضا و نام مادرش فاطمه بیگم بوده است و ادعاي قائمیت که یک اعتقاد کاملا اسلامی و شیعی است داشته است. بهاءالله نامش میرزا حسین علی بوده است و هم باب و هم بهاءالله در آثارشان کلی از آیات و روایات اسلامی استفاده کرده اند. بهائیت به هر دلیلی اسلام را بر حق می داند