پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سر عبدالبهاء ! سر سلمان رشدی !

یکشنبه 15 بهمن ماه 96 10:56

سر عبدالبهاء ! سر سلمان رشدی !

نزدیک بیست سال است سلمان رشدي به خاطر اهانت به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم،مورد خشم و نفرت از سوي دربار انگلیس به او،چه معنائی دارد یا می تواند داشته باشد؟ طبق عرف (sir) مسلمانان جهان است.اعطاي لقب سر به کسانی اعطا می شود که کارها و خدمات برجسته و ارزشمندي (Knighthood\") انگلیس،لقب\" سر \"و نشان\" شوالیه گري براي دولت انگلیس انجام داده باشند. سوال: عباس عبدالبهاء و سلمان رشدي،چه خدمات برجسته اي براي انگلیس انجام داده اند که از دید دربار انگلیس شایسته دریافت چنین نشان خدمتگزاري بزرگ شده اند و باید مورد ستایش و تقدیر قرار گیرند؟! دولت انگلیس با چه انگیزه اي به نویسنده کتاب موهن آیات شیطانی (که نه تنها خشم و اعتراض مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان توحیدي را برانگیخت) چنین لقب برجسته اي را تقدیم می کند