امام علي (ع) : اَلصّلاةُ حِصْنُ الرَّحْمنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيطانِ (نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسيله راندن شيطان است) , غررالحكم، ح ۲۲۱۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سای بابا خدای رسوا شده و مرده

دوشنبه 8 خرداد ماه 96 09:27

سای بابا خدای رسوا شده و مرده

بنیانگذار آن شخصی به نام «باگوان شری ساتیا سای بابا» یا «سوآمی ساتیا سای بابا« در سال ۱۹۲۶ میلادی در یکی از ایالت های هند به دنیا آمد. در سن ۱۴ سالگی مدعی شد از سوی خداوند برای هدایت همه آدمیان برگزیده شده است. وی دین خود را حاکم بر همه ادیان و ناظر به همه آنها دانست. در عین حال مدعی شد اعتقاد به پیام او با گرایش به ادیان رایج منافاتی ندارد. به همین دلیل می‌گفت: