پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

زن در مسیحیت

یکشنبه 21 خرداد ماه 96 10:58

زن در مسیحیت

بررسی نقش و جایگاه زنان در تحولات دینی و اجتماعی از جمله موضوعات مهمی است که توجه بسیاري از صاحب نظران عرصه هاي دین، سیاست، اجتماع و فرهنگ را به خود جلب کرده است. بدون شک نمی توان تحولات دینی و اجتماعی را بدون در نظر گرفتن نقش مثبت یا منفی زنان به خوبی ارزیابی کرد و هر تحلیلی که نقش زنان را نادیده انگارد، از میزان ارزش و واقع نمایی خود کاسته است. نویسند ?برجسته، صاحب نام و دگراندیش مسیحی که نگاهی ژرف به الاهیات و تاریخ دارد، در این کتاب، موضوع زن در مسیحیت را از جوانب مختلف بررسی کرده است. امید است بتوانیم با انتشار آثاري مشابه که به بررسی نقش زنان در سایر ادیان پرداخته، به برداشتی متوازن از نقش زنان در تحولات دینی همه ادیان دست یابیم.