پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

زمانی که سئوال می پرسیدیدبرخورد خادمان بهایی به چه صورت بود

پنجشنبه 3 خرداد ماه 97 13:49

زمانی که سئوال می پرسیدیدبرخورد خادمان بهایی به چه صورت بود

شاید سایرینی که می خواستند چنین سؤالاتی کنند از لحاظ تشکیلاتی در رده ای نبودند که بتوانند پرسشی از خادمینی که مصون از خطا هستند داشته باشند اما چون من از لحاظ تشکیلاتی نماینده تام الاختیار جامعه ایرانی در مرکز و شمال غرب ایران بودم ، اجازه می دادند گهگداری تنقاضات گفتاری و علمی جامعه را از مسئولان بپرسم .

به گزارش مفاز؛ شاید سایرینی که می خواستند چنین سؤالاتی کنند از لحاظ تشکیلاتی در رده ای نبودند که بتوانند پرسشی از خادمینی که مصون از خطا هستند داشته باشند اما چون من از لحاظ تشکیلاتی نماینده تام الاختیار جامعه ایرانی در مرکز و شمال غرب ایران  بودم ، اجازه می دادند گهگداری تنقاضات گفتاری و علمی جامعه را از مسئولان بپرسم . مثل شعارهایی که جهت اثبات جهان شمول بودن جامعه بهائی ارائه می شد : ما همه اهل عالم را دوست داریم و حق همه مردم دنیا دعا می کنیم ، همه بار یک دارید و برگ یگ شاخسارو بسیار از اینها متناقض لوح معروفی به نام لوح احمد است که در جامعه بهائی بسیارمعروف است . یکبار یکی از مسئولان از تهران آمده بود و به من اجازه دادند که از او سؤال کنم از او پرسیدم شما این تناق را به چه شکل توجیه می کنید ، با توجه به آن شعارهای اساسی جامعه بهائیت و تنگ نظری که در این لوح است من در هیچ یک از فرق باطل یک چنین تقسیم بندی ندیدم حتی در احزاب الحادی هم من چنین تقسیم بندی ندیدم که چیزی به این شکل داشته باشند که هرکسی بهائی شده به اصطلاح مشمول کوثر بهاء و هرکس بهائیت را پیدا نکرده و تحری حقیقت نکرده و به اصطلاح به حقییقت بهائیت نرسیده مورد شعله  های خشم شماها واقع شود؟