پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

رویکردهای مسیحیت تبشیری تلاش جهت \" اسلام هراسی واسلام ستیزی \" است.

یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 97 18:42

رویکردهای مسیحیت تبشیری تلاش جهت \" اسلام هراسی واسلام ستیزی \" است.

، مسیحیت در دل اروپا به یک نقطه خلاُ رسیده و مردم دیگر به مسیحیت گرایش ندارند وبه دنبال یک جایگزین بهتر می گردند . دو جایگزین رقیب در این زمینه وجود دارد : اسلام و بودیسم . بنابراین ، برای اینکه با این چالش درونی خود مبارزه کنند ، راهی را انتخاب کردند که یک بخش آن سیاه نمایی از اسلام است .

به گزارش مفاز؛ این مسئله از چند بعد قابل بررسی است : یکی اینکه بهترین دفاع ، حمله است : امروز ، مسیحیت در دل اروپا به یک نقطه  خلاُ رسیده و مردم دیگر به مسیحیت گرایش ندارند وبه دنبال یک جایگزین بهتر می گردند . دو جایگزین رقیب در این زمینه وجود دارد : اسلام و بودیسم . بنابراین ، برای اینکه با این چالش درونی خود مبارزه کنند ، راهی را انتخاب کردند که یک بخش آن سیاه نمایی از اسلام است . بخش دیگر آن نقطه حمله به مراکز است یعنی جایی که اسلام از آن نقطه در حال گسترش است . بخش سوم هم ساختن رقیب است . به این معنا که جریان هایی ایجاد کنند که اگر مردم تمایل ندارد مسیحی شوند ، دست کم به اسلام هم گرایش پیدا نکنند  و با یک عرفان واره  نوظهور و جریان هایی از این دست ، سرگرم شوند . اینها در واقع یک نوعی دفاع است اما دفاعی حمله گونه  به موج گرایشی که در جوامع مسیحی نسبت به اسلام به وجود آمده است . نکته دیگر اینکه ،آنها دغدغه دیانت ندارند بلکه دراینجا بحث سیاست مطرح است . به عبارت دیگر،آنها به دنبال این نیستندکه افراد را مسیحی کنند بلکه می خواهند چیاولگری ها و سلطه خود را ادامه دهند . عرب در  یک برهه زمانی،کشور ما را مورد چیاول قرار داد اما ذهن هایمان چپاول نشد ، به پا خاستیم و آنها را بیرون کردیم اما امروز ، متاُسفانه ذهن هایمان در حال چپاول است . در واقع ، این نوع استعمار نوین است . وقتی آنها ذهن ها را تسخیر کنند ، هر چه ما قدرت بیشتری به دست آوریم ، باز هم به نفع آنها خواهد بود چرا که با قدرت بیشتر ، به آنها کمک می کنیم و در راه اهداف آنها گام بر می داریم .