امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

روز شمار تاریخ بابیت و بهائیت

سه شنبه 3 بهمن ماه 96 14:17

روز شمار تاریخ بابیت و بهائیت

ان علیاً قبل نبیل باب » در شیراز. 1261 : ذکر عبارت « باب » توسط میرزا علی محمد شیرازي « بابیت » جمادي الاول 1260 : ادعاي در اذان نماز جمعه در شیراز به دستور باب و واکنش تند مردم نسبت به آن و اقدام حاکم فارس به توقیف و تنبیه باب و « بقیه الله تکذیب باب ادعاهایش را در مسجد وکیل نزد علما و مردم. رمضان 1262 : فرار باب به اصفهان و پذیرایی حاکم ارمنی شهر توسط وي. جمادي الاول 1264 : انتقال باب به « بیان » (معتمدالدوله) از او. شعبان 1263 : حبس باب در زندان ماکو و نگارش کتاب زندان چهریق و احضار وي به تبریز جهت مناظره علما با او و شکست باب در مناظره و چوبکاري و توبه اش از ادعاها. 1264 : تجمع بابیان در بدشت شاهرود و حضور قره العین (بی حجاب و آراسته) بین آنها و اعلام الغاء دین اسلام (با پشتیبانی حسینعلی بهاء) و حمله مردم به بابیان با پخش خبر روابط نامشروع قره العین با بهاء و.....