امام علی علیه السلام : و اعلَموا أنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ وَ النَّهیَ عن المُنکَر لَم یُقَرّبا اجَلاً وَ لَم یَقطَعا رَزقاً (بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه روزی کسی را قطع) , کافی، ج 5 ، ص 57 ، ح 6      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

روادار، اما نه با دین سازان وحدت شکن

شنبه 30 دی ماه 96 14:18

روادار، اما نه با دین سازان وحدت شکن

تاریخ ایران، میرزا تقی خان امیرکبیر را رادمردي اصلاحگر میداند که عاشق پیشرفت و تعالی ایران بود و جان بر سر دفاع از آزادي و استقلال کشور گذاشت. مورخان، عموما درباره اخلاق وارسته، و درایت و کفایت سیاسی امیر اتفاق نظر دارند و در شرح خدمات بزرگ او در عرصههاي سیاسی و اقتصادي و نظامی و قضایی، و تکاپوي مؤثرش در اصلاح امور شهري و اخلاق مدنی، اخذ دانش و تجارب مثبت غربی، و تقویت بنیادهاي صنعت و اقتصاد ملی، داد سخن دادهاند. بر این همه، باید مدارا و رواداري وي با اقلیتهاي رسمی کشور، و تلاش در حفظ حقوق شهروندي آنان را افزود