امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

سه شنبه 26 دی ماه 96 13:15

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

در تاریخ و حتی در کتب و نشریات خود بهائیان، شواهدي زیادي دال بر پیوند و همکاري آنان با مقامات دولتی و حتی امنیتی امریکا وجود دارد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره میکنیم: الف) ارتباط با مستشاران امریکایی در ایران: در این باره، نمونه وار به دو مورد اشاره میکنیم: 1. همراهی و مهمانداري بهائیان از مستشاران امریکایی در ایران، نظیر میزبانی و پذیرایی هوشمند فتح اعظم 2. حضور ادوار شلسینگر (مبلغ یهوديتبار . [ (عضو بعدي بیتالعدل بهائیان در اسرائیل) در دهه 1320 ش از رابرت لی کیولیک. [ 1 بهائی امریکایی و عضو هیات مستشاري نظامی آن کشور در صنایع الکترونیک ایران عصر پهلوي) پس از بازنشستگی در کلاسهاي فعالیتهاي » تبلیغی بهائیان در ایران. ب) پیوند با ارتش امریکا: مجله اخبار امري، ارگان بهائیان، در سال 1351 ش تحت عنوان در کتابی که به زودي از طرف ارتش ایالات متحده امریکا چاپ میشود مطلبی درباره » : گزارش میدهد که « ایالات متحده امریکا این پیشرفتی است بسیار بزرگ، زیرا اطلاعاتی صحیح » : مجله مزبور در ادامه خاطر نشان میسازد که « دیانت بهائی درج خواهددرباره امر بهائی در اختیار خوانندگان میگذارد