پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

سه شنبه 16 بهمن ماه 97 20:03

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

رسانه های مسیحیت تبشیری همواره بر دشمنی خود با نهاد های دینی در ایران اسلامی تاکید داشته اند.
حوزه های علمیه نیز از جمله مواردی است که این رسانه ها همواره سعی می کنند با دروغ پراکنی و شایعه سازی به تخریب آن بپردازند‼️‼️