امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

سه شنبه 16 بهمن ماه 97 20:03

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

رسانه های مسیحیت تبشیری همواره بر دشمنی خود با نهاد های دینی در ایران اسلامی تاکید داشته اند.
حوزه های علمیه نیز از جمله مواردی است که این رسانه ها همواره سعی می کنند با دروغ پراکنی و شایعه سازی به تخریب آن بپردازند‼️‼️