پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

سه شنبه 16 بهمن ماه 97 20:03

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

رسانه های تبشیری و تخریب حوزه های علمیه ‼️‼️

رسانه های مسیحیت تبشیری همواره بر دشمنی خود با نهاد های دینی در ایران اسلامی تاکید داشته اند.
حوزه های علمیه نیز از جمله مواردی است که این رسانه ها همواره سعی می کنند با دروغ پراکنی و شایعه سازی به تخریب آن بپردازند‼️‼️