امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دیدار با مسوولان تراز اول اسرائیل

دوشنبه 4 دی ماه 96 14:15

دیدار با مسوولان تراز اول اسرائیل

از جلوههاي آشکار پیوند بهائیت با صهیونیسم، دیدار و تعامل سران آن دو با یکدیگر است که ذیلا با استناد به منابع خود بهائیان به 1330 ) زمانی که بنگوریون (صهیونیست مشهور و / 2 / 29) گوشههایی از این امر اشاره میشود: 1. روز شنبه 19 مه 1951 نخستوزیر رژیم صهیونیستی) به امریکا رفت، 4 تن از بهائیان: خانم امیلیا کالینز (نایب رئیس شوراي بینالمللی بهائی) و 3 تن از اعضاي محفل روحانی ملی بهائیان امریکا به نامهاي خانم ادناترو و آقایان لروي آیواس و هوراس هولی به دستور شوقی افندي در در این ملاقات نمایندگان بهائی مراتب امتنان جامعه را » شیکاگو با وي دیدار کردند. به نوشته مجله اخبار امري امریکا، ش 245 «. نسبت به رویه محبتآمیز روِساي حکومت جدیدالتأسیس اسرائیل و احترامی که نسبت به امر بهائی مرعی میدارند، بیان نمودند