امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دستیار جناب ویلسون

پنجشنبه 30 آذر ماه 96 12:22

دستیار جناب ویلسون

همکاري عباس افندي با ارتش انگلیس در فلسطین، یادآور همکاري خواهر زاده وي (حسین افنان) در همان زمان با افسران انگلیسی در عراق است. افنان با ویلسون نایب کمیسر عالی انگلیس در عراق (که در برنامه نظرخواهی و انتخابات فرمایشی عراق پس از اشغال آن توسط بریتانیا نقش داشت و در اکتبر 1920 جایش را به سرپرسی کاکس، سفیر پیشین انگلیس در ایران و عاقد انگلیسی قرارداد 1919 با وثوق الدوله، داد) از نزدیک همکاري داشت. محمد ولی میرزا فرمانفرمائیان (پسر فرمانفرماي مشهور، و از دولتمردان مطلع عصر قاجار و پهلوي) در سفري که سال 1300 ش به عراق داشته با افنان در بغداد تحت سلطه انگلیسیها دیدار کرده است