امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دراویش از کجا آمده است؟

دوشنبه 28 خرداد ماه 97 09:48

دراویش از کجا آمده است؟

قطب فرقه دراویش گنابادی روزسوم اسفند را روز درویش اعلام و ابداع نموده است. از این رو باید با کنجکاوی و دقت نظر به اهداف این کارپی برد. سوم اسفند روزی است که آقای نورعلی تابنده قطب وقت سلسله نعمت اللهی گنابادیه این روز را به روز درویش نام گذاری نموده است. با مطالعه دقیق کتاب های متصوفه در تاریخ تصوف هیچ نشانه ای دراین زمینه دیده نمی شود . مولوی و امام محمد غزالی و محی الدین عربی و دیگر متفکران تصوف بیشتر از قطب فعلی گنابادی صلاحیت علمی و عرفانی داشتند که روزی از روزها را شاخص نمایند که نکردند. به معنایی دیگر متفکرین صوفی و تأثیرگذاران در تصوف اصلاٌ‌و ابداٌ در عرفان به چنین موضوعی بهاء‌نداده اند. از این رو نتیجه بر آن می شود که چه در زمان تصوف وچه از زمانی که واژه درویشی به وجود آمده تا کنون هیچ کسی به چنین موضوعی ضمن اینکه بهاء‌نداده اند اصلاٌ‌ چنین تفکری را نیز در عرفان و تصوف مردود دانسته اند.