امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دانستنیهاي شعور کیهانی (جنبش نوظهور معنویت نما)

شنبه 7 بهمن ماه 96 10:27

دانستنیهاي شعور کیهانی (جنبش نوظهور معنویت نما)

معرفی محمد علی طاهري معمولا افراد شاخص در جامعه، سابقهاي روشن دارند و گذشته خود را بازگو میکنند اما برخی افراد از بازگویی گذشته خویش خود داري میکنند و آن را در هالهاي از ابهام، فرو میگذارند؛ البته علت آن براي خودشان آشکار است. بنیانگذار عرفان کیهانی محمد علی طاهري از این گروه است. وي گرچه با تأسیس مکتبی به نام عرفان حلقه یا عرفان کیهانی و برگزاري جلسات گوناگون در محافل عمومی و دانشگاهی و انجام برنامههاي درمانی و نگارش چند کتاب و مقاله و با چند بار اتهام و دستگیري، شهرتی یافته اما هنوز گذشته وي در ابهام است و به طور شفاف براي عموم، بازگو نشده است.