امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دانستنیهاي دالایی لاما جنبش معنویت نما

چهارشنبه 29 آذر ماه 96 21:30

دانستنیهاي دالایی لاما جنبش معنویت نما

لامائیسم صورتی که دین بودا در نواحی تبت به خود گرفته است به آیین لاما معروف است و آن نهایت تحولیست که این سیستم دینی حاصل کرده است

به گزارش مفاز؛ لامائیسم صورتی که دین بودا در نواحی تبت به خود گرفته است به آیین لاما معروف است و آن نهایت تحولیست که این سیستم دینی حاصل کرده است یعنی به وسیله آن مذهب اولیا و زمامداران کشوري بر مردم حکومت میکنند و چون لاماها در رأس آن قرار دارند از این رو آن را لامائیسم میگویند. اگر بخواهیم اشارهاي به شکل گیري آن داشته باشیم میتوان گفت بعد ازورود دین بودا به تبت براي سدههایی انحطاط دینی روي داد تا اینکه تسون خا به اصلاح این انحطاطها پرداخت و ساختی مذهبی در کشور پدید آورد. اولین هوادار او (هدونگروپ) یا (گدومدروپا) برادرزادهاش بود که به خاطر فضائلش شهرت یافت و تبیان او را تجسم آوالوکیتش وا را یا همان بوداي مهر دانستند و او را دالایی لاما (اقیانوس خرد) لقب دادند. آنان تا به امروز براي بالاترین شخصیت معنوي خود این عنوان را استفاده میکنند و از این زمان بود که سنت لامائیسم به وجود آمد. تا کنون چهارده دالایی لاما در این سرزمین به دنیا آمده است و آنها براي این مقام تقدس خاصی قائل هستند