امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دانستنیهاي اکنکار (جنبش نوظهور معنویت نما)

یکشنبه 21 خرداد ماه 96 11:02

دانستنیهاي اکنکار (جنبش نوظهور معنویت نما)

نام اکنکار پایه گذار: پال توئیچل تاریخ تولد: 1920 و تاریخ فوت وي را 1971 ضبط کردهاند. ،1910 ، زمان تولد توئیچل را 1908 مکان تولد: پادوکاه کنتوکی سال پایهگذاري 1965 متون مقدس یا متون مورد احترام متن مقدس اصلی این آیین سریعت کی سوگماند است که در کنار آن آثار پال توئیچل کلید هنر رؤیابینی روحانی نیز از احترام » جهانهاي سري و درآمدي بر اکنکار و آثاري از هارولد کلمپ رهبر نوازنده این آیین نظیر خاصی برخوردار است