پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خشم سران بهائیت از بی توجهی جهانیان به آنان

شنبه 18 آذر ماه 96 09:25

خشم سران بهائیت از بی توجهی جهانیان به آنان

بیش از یک و نیم قرن است که بهائیت به وجود آمده و در طول این دوران با وجود فعالیت تشکیلاتی منسجم در سر تا سر جهان و حمایتهاي بیدریغ کانونهاي قدرت جهانی از این فرقه و سران آن، در این زمان طولانی در جذب مردم جهان توفیقی نداشتند. این عدم توفیق، باعث شگفتی سران این مسلک سیاسی شده است و از جمله روحیه ماکسول، همسر شوقی افندي در این زمینه با غالبا تعجب میکنیم که چرا با وجودي که علاج تمام آلام جهان در دست ماست، جهان از پذیرفتن آن » : شگفتی و یأس میگوید 1] . وي آن گاه با ذکر مثالی که عکس آن مصداق دارد، خط مشی ] «. احتراز میکند؟ گاهی این موضوع بسیار مأیوس کننده است ما به آن شخص »: همهي جهانیان را رو به پرتگاه اما زیبا میخواند و بهائیت را راه نجات اما باریک و ناهموار قلمداد میکند میمانیم که علامتی در دست گرفته بر سر دو راهی ایستاده است