پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خداگریزی در یوگا

چهارشنبه 21 تیر ماه 96 10:18

خداگریزی در یوگا

برا آشنایان با یوگا پوشیده نیست که یوگا از نظر مبانی جهان شناختی یکی از مکاتب هندی به نام سانکهیه گرفته شده است؛ به گونه ای که بعضی از صاحب نظران تاریخ هند، یوگا را آیینی مستقل نمی دانند و آن را شاخه عملی مکتب سانکیهه می دانند(1) اما جالب است بدانیم که موسس سانکيهه ( ریشی کاپیلا)، فرضيه هاي اثبات خدا را تجزيه و تحليل نموده، آن را براي اثبات خدا ناکافي دانسته است و در ابطال دلايل اثبات خدا، چنين مدعی شده است:« وجود و عدم خدا با نحوه تمرين هاي روحي شخص رابطه ندارد.»(2) جای دیگر تصریح می شود: «در فلسفه‌ي سيستم سانكهيه كه اساس يوگا نيز همان فلسفه است خدا جايي ندارد