امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خداگریزی در یوگا

چهارشنبه 21 تیر ماه 96 10:18

خداگریزی در یوگا

برا آشنایان با یوگا پوشیده نیست که یوگا از نظر مبانی جهان شناختی یکی از مکاتب هندی به نام سانکهیه گرفته شده است؛ به گونه ای که بعضی از صاحب نظران تاریخ هند، یوگا را آیینی مستقل نمی دانند و آن را شاخه عملی مکتب سانکیهه می دانند(1) اما جالب است بدانیم که موسس سانکيهه ( ریشی کاپیلا)، فرضيه هاي اثبات خدا را تجزيه و تحليل نموده، آن را براي اثبات خدا ناکافي دانسته است و در ابطال دلايل اثبات خدا، چنين مدعی شده است:« وجود و عدم خدا با نحوه تمرين هاي روحي شخص رابطه ندارد.»(2) جای دیگر تصریح می شود: «در فلسفه‌ي سيستم سانكهيه كه اساس يوگا نيز همان فلسفه است خدا جايي ندارد