پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

جامعه هدف ابی یوگا

یکشنبه 21 بهمن ماه 97 13:00

جامعه هدف ابی یوگا

برخي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در خصوص ابي يوگا، بر تمرکز اين فرقه روي اقشار تحصيلکرده حکايت دارد. نوع فعاليت‌هاي آن در فضاي مجازي نيز شاهدي بر اين امر است. طراحي سايت فرقه و مباحث ارائه‌ شده در آن پيرامون مراقبه و مباني اعتقادي فرقه در باب چاکراهاي هفت گانه، همچنين محتواي جزوات آموزشي و نشريات آن، به گونه اي است که اغلب، توجه افراد تحصيل‌کرده و علاقمند به مباحث متافيزيکي را جلب مي نمايد

برخي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در خصوص ابي يوگا، بر تمرکز اين فرقه روي اقشار تحصيلکرده حکايت دارد. نوع فعاليت‌هاي آن در فضاي مجازي نيز شاهدي بر اين امر است. طراحي سايت فرقه و مباحث ارائه‌ شده در آن پيرامون مراقبه و مباني اعتقادي فرقه در باب چاکراهاي هفت گانه، همچنين محتواي جزوات آموزشي و نشريات آن، به گونه اي است که اغلب، توجه افراد تحصيل‌کرده و علاقمند به مباحث متافيزيکي را جلب مي نمايد.

:برگزاري دوره هاي سازمان يافته و اعطاي مدارک به افراد و "دانشجو" خواندن آنها در اين فرقه (در مدارس موسوم به "آگاهي برتر") نيز نمودي از توجه مسئولان ابي يوگا به اقشاري خاص مي باشد. در نشريه داخلي فرقه که به چند زبان براي مخاطبان در نقاط مختلف دنيا منتشر مي شود نيز به صورت غيرمستقيم بر لزوم برخورداري از دانش و معلومات تأکيد مي شود. براي نمونه در نشريه فارسي زبان آن آمده: «...بعد از گشودن چاکراي هفت، دانشجويان به مقدار زيادي قدرت دروني کسب خواهندکرد...با در پيش گرفتن نيت الهي در ذهن و استفاده مناسب از اين چاکرا، همه ميتوانند به شعور و آگاهي برسند. با ادامه تحصيل دانشجويان در مراحل بالاتر انرژي جهاني، آنها در مورد اين چاکرا بيشتر خواهند آموخت... دستيابي به درجات بالاتر در پزشکي مکمل و شرکت در گردهمايي هاي علمي و تحقيقاتي ميتواند مکمل مناسبي...باشد.»

از طرفي، برخي مسائل نظير برگزاري تورهاي مسافرتي و اردوهاي مختلط و تقليل معنويت به انجام مراقبه که به نوعي، فرايض ديني را کمرنگ ساخته و به حاشيه ميراند نيز براي عده اي (به ويژه افرادکم ايمان) جذاب مي باشد که بخش ديگري از جامعه هدف اين فرقه را به خود اختصاص داده اند.

@feraghvaadyan