پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

تصوف و عرفان اسلامی

سه شنبه 23 مرداد ماه 97 11:26

تصوف و عرفان اسلامی

هر یک از این کتب و رسالات یک وجه از قضیه را مورد عنایت قرار داده اند زیرا پدیده ای که به نام تصوف خوانده می شود آنچنان وسیع و گسترده، ظهور و نمود آن به حدی متنوع و رنگارنگ است که هیچ کس جرأت توصیف کامل آنرا به خود نمی دهد در بدء الامر باید تعریفی از تصوف داشته باشیم. تصوف چیست ؟ در مورد آیین تصوف یا صوفی گری، نامی که برای عرفان اسلامی بکار می رود، برای نزدیک شدن به معنای جزئی آن ابتدا باید از خود بپرسیم عرفان یا باطنی گری به چه معنا است ؟ آیا در پشت این الفاظ چیزی پوشیده و مرموز است که با وسایل عادی و یا با کوشش عقلانی قابل حصول نیست. تصوف عبارت است از جریان روحانی عظیمی که از میان همه ی ادیان می گذرد