پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

دوشنبه 27 آذر ماه 96 10:42

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

موضوع قائمیت و مهدویت از مطالبی است که کلیهي فرق اسلامیبه موجب احادیث نبوي صلی الله علیه و آله و سلم بر آن اتفاق دارند. شیعیان این مقام را منحصرا مخصوص حضرت حجۀ بن الحسن العسکري علیهالسلام میدانند و حتی این موضوع را بسیاري از دانشمندان عامه در کتابهاي خود ذکر و تأیید نمودهاند و به خصوص بعضی از آنها کتابهایی در این باره تألیف و یا قسمتی از « الیواقیت و الجواهر » و کتاب « البیان فی احوال صاحب الزمان » کتاب خود را اختصاص به این مطلب دادهاند که از آن جمله کتاب (باب 65 ) را میتوان نام برد. مشهورترین و مهمترین حدیثی که ما را بدین موضوع رهنمون میسازد و مورد اتفاق دانشمند و هم میباشد حدیث لوح فاطمه علیهاالسلام است که « علی محمد باب و میرزا حسینعلی نوري » چنین [ صفحه 8] مدعیان جدید مانند علاوه بر اینکه مقام قائمیت و مهدویت را به حضرت محمد بن الحسن العسکري علیهماالسلام انحصار میدهند نام یکایک ائمه اسلام را نیز ذکر می نماید