امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

از شیخی گری تا بابی گری

پنجشنبه 24 فروردین ماه 96 12:26

از شیخی گری تا بابی گری

پیروان فرقه ي شیخیه، پس از مرگ شیخ احمد احسایی، پیرامون سید کاظم رشتی گرد آمدند. با مرگ سید کاظم رشتی، بر سر جانشینی او، اختلاف شد و این فرقه به گروه هایی مانند کریمخانیه، باقریه،... تقسیم شد. نوشتار حاضر، انشعاب این گروه ها و پیدایش فرقه ي بابیه از این میان را بررسی میکند و به زوایایی از زندگی علی محمد باب می پردازد