امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

بشارت قرآن و کتب مقدس آسمانی به دولت الهی آخرالزمان

سه شنبه 9 خرداد ماه 96 09:59

بشارت قرآن و کتب مقدس آسمانی به دولت الهی آخرالزمان

قرآن و روایات متواتره اسلام و کتب مقدسه آسمانی عموماً و نوشته هاي گروهی از مدعیان نبوت احیاناً، به الحان گوناگون وتعبیرات مختلف، بشریت را به یک آینده درخشان و عصر مشعشعی نوید و بشارت داده اند، که جهان در آن عصر، روضه رضوان شود، نمونه اي از حیات در بهشت برین در همین جهان تشکیل گردد که گویی جهان، آفرینش نوینی به خود گرفته است.