امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

بازماندگان فکری انجمن حجتیه

شنبه 17 آذر ماه 97 14:15

بازماندگان فکری انجمن حجتیه

استاد شهید پس از تقسیم انجمن حجتیه به سه دسته و همچنین توضیحاتی درباره دو دسته اول و دوم، خط فکری اصلی انجمن حجتیه را در دسته سوم دانسته و به توضیح درباره آن پرداختند. ایشان در ادامه، بخشی از اندیشه‌های انحرافی این گروه، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را تبیین کرده و اکنون به برخی از شیطنت‌های آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی اینگونه اشاره می کنند...