پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اگر با دیگران جهنم می روید با ما بهشت بیایید!

چهارشنبه 1 اسفند ماه 97 13:02

اگر با دیگران جهنم می روید با ما بهشت بیایید!

برخلاف آنچه مدعیان یوگا بر زبان می آورند، یوگا نه مکتبی روان محور و نه مکتبی روح گراست.، بلکه مسلک و روشی کاملا تن محور و جسم گراست.

یوگا به دلیل الهام گیری از تانترا کاملا در هم آمیخته با این فرقه است و در این زمینه بدنامی روش و مسلک تانترا شهره عام و خاص است به شکلی که تبدیل به مثل گردیده است.
 یکی از علل ناشناخته ماندن تانترا و بی توجهی محققان آیین هندو به این مسلک، نگاه انحصاری مکتب تانترا به جسم و غرایز جنسی است.

این آیین که در قرن چهارم م شکل گرفت و در قرن ششم تثبیت شد و آخرین یرگ از دفتر قطور آیین های سنتی هند بود و آیین تانترا به دلیل سیر نزولی در معنویات و واقع شدن در عصر سقوط معنویت به دین عصر تاریکی نیز شهرت یافت!
 اما آنچه مهم است الهام گیری یوگا و بزرگان آن از این فرقه جسم گرا و ضد معنویت است. در آثار مقدس تانترا گفته شده است: « یوگی آزادی خویش را از همان کرداری که باعث می شود گروهی جهنمی شوند بدست می آورد!!»
( تاریج جامع ادیان ص 713 )
antisect