امام علی علیه السلام : بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛ (به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.) , غررالحكم: ج3، ص267      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اوشو و ترویج دینی جنسی

چهارشنبه 29 شهریور ماه 96 10:40

اوشو و ترویج دینی جنسی

اوشو روشهای زیادی برای به وجود آمدن عمل اتحاد و یکی شدن پیشنهاد داده و آنها را در تمرینات شبکه ای و سلسله وار خود به شاگردان نیز آموزش می دهد. و برای اینکه بتواند تصویری جذاب از سکس{آزادی جنسی} نشان دهد به الفاظ و واژهای چون: \"بدل شدن از پستی به عالی،و یا تبدیل شدن لجن به نیلوفر\"تمسک جسته است، تا خوانده را به گفتارهایش ترغیب کند.