امام علي (ع) : اَلصّلاةُ حِصْنُ الرَّحْمنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيطانِ (نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسيله راندن شيطان است) , غررالحكم، ح ۲۲۱۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اهل كتاب

یکشنبه 25 تیر ماه 96 10:02

اهل كتاب

اهل به معناى سزاوار و شايسته، خاندان، خانواده، اُنس، اختصاص و تعلق داشتن به چيزى است[1]، ازاين‌رو با اضافه شدن به كتاب معناى «وابستگان به كتاب» مى‌دهد. چون مقصود از كتاب، كتاب آسمانى است، اهل كتاب به معناى صاحبان كتاب آسمانى و پيروان اديان الهى است. البته اين تعبير در قرآن و فرهنگ اسلامى براى مسلمانان به كار نمى‌رود. گزينش اين اصطلاح كه گويا نخستين بار در قرآن آمده[2] بدين جهت است كه وجود كتابهاى آسمانى وجه مشترك همه اديان‌الهى است و راه را براى مدعيان اديان بر ساخته مى‌بندد. اصطلاح اهل كتاب 31‌بار در 31 آيه از 9‌سوره قرآن و بيش از همه در سوره آل‌عمران (12‌بار) به كار رفته است