پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اندیشه بطلان شریعت با ظهور حقیقت در تصوف

سه شنبه 23 خرداد ماه 96 10:31

اندیشه بطلان شریعت با ظهور حقیقت در تصوف

عارف بزرگوار جناب میرزا جواد تهرانی (ره) در زمینه جدایی شریعت از طریقت از نظر صوفیه چنین می نویسد: « به طور کلی ظواهر شریعت و اعمال صوری در چشم صوفی ارزشی ندارد زیرا لسان حالش این است که تا پیروی از مسلکی که مستقیما از خدا فیض می کند ممکن است، چرا باید وقت خود را به ظاهر و صورت و توسل به راه های غیر مستقیم هدر داد، به اضافه، شرع وسیله ای است که برای رسیدن به حق. همین که عارف به حق و حقیقت رسید دیگر احتیاجی به این ظواهر ندارد و هر توسل، تشبثی عبث است