امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اندیشه بطلان شریعت با ظهور حقیقت در تصوف

سه شنبه 23 خرداد ماه 96 10:31

اندیشه بطلان شریعت با ظهور حقیقت در تصوف

عارف بزرگوار جناب میرزا جواد تهرانی (ره) در زمینه جدایی شریعت از طریقت از نظر صوفیه چنین می نویسد: « به طور کلی ظواهر شریعت و اعمال صوری در چشم صوفی ارزشی ندارد زیرا لسان حالش این است که تا پیروی از مسلکی که مستقیما از خدا فیض می کند ممکن است، چرا باید وقت خود را به ظاهر و صورت و توسل به راه های غیر مستقیم هدر داد، به اضافه، شرع وسیله ای است که برای رسیدن به حق. همین که عارف به حق و حقیقت رسید دیگر احتیاجی به این ظواهر ندارد و هر توسل، تشبثی عبث است