امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

سه شنبه 23 خرداد ماه 96 10:28

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

مقدمه: 1-اخذ عشریه یکی ازاعتقادات جدی این فرقه ، پرداخت«عشریه» به قطب به جای خمس وکات است؛ بدین ترتیب که هر صوفی باید یک دهم در آمد خود را به قطب یا نماینده قطب بپردازد.