امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

سه شنبه 23 خرداد ماه 96 10:28

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

مقدمه: 1-اخذ عشریه یکی ازاعتقادات جدی این فرقه ، پرداخت«عشریه» به قطب به جای خمس وکات است؛ بدین ترتیب که هر صوفی باید یک دهم در آمد خود را به قطب یا نماینده قطب بپردازد.