امام حسین(ع) : لا يَكْمُلُ الْعَقْلُ اِلاّ بِاتِّباعِ الْحَقِّ؛ (عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود.) , اعلام الدين، ص 298      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

سه شنبه 23 خرداد ماه 96 10:28

اندر حکایت عقاید انحرافی در فرقه دراویش گنابادی

مقدمه: 1-اخذ عشریه یکی ازاعتقادات جدی این فرقه ، پرداخت«عشریه» به قطب به جای خمس وکات است؛ بدین ترتیب که هر صوفی باید یک دهم در آمد خود را به قطب یا نماینده قطب بپردازد.