پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

انجيل كتاب آسمانى عيسى مسيح

دوشنبه 29 خرداد ماه 96 09:28

انجيل كتاب آسمانى عيسى مسيح

در زبان انگليسىِ معاصر، واژه \\\"Gospel\\\"معادل «انجيل» به‌كار مى‌رود[1] كه اصل آن در انگليسىِ باستان \\\"God_Spell\\\" است.[2] اين كلمه نيز مركب از دو واژه انگلوساكسون \\\"God\\\" و \\\"Spell\\\" و در مجموع به معناى «كلام الهى»،[3] يا «املاى خداوند»[4] يا «خبر خوش»[5] است. اين واژه خود برگردانِ واژه يونانى Evangelion(إوانگليون) است‌كه در لاتين، Evangelium(إوانجليوم) تلفظ مى‌شود. واژه اخير به زبانهاى فرانسوى، آلمانى، ايتاليايى و ديگر زبانهاى جديد راه يافته است.[6] با توجه به اينكه متون نخستين مسيحى به زبان يونانى بوده، بايد گفت كه واژه انجيل نيز نهايتاً از واژه يونانىِ «إوانگليون» گرفته شده است؛ امّا راهيابى مستقيم يا با واسطه آن به زبان عربى مورد اختلاف است. نولدكه (Noldke)بر وام گيرى از طريق گويش حَبَشىِ آن، يعنى \\\"Wangel\\\" استدلال مى‌كند[7] و گروهى نيز احتمال داده‌اند كه به طور مستقيم از يونانى يا يكى از زبانهاى سريانى، عبرى يا سبايى به عربى راه يافته باشد.[8] در اين ميان، برخى مفسران مسلمان در تلاش براى عربى نشان دادن واژه ياد شده، آن را بر وزن إفعيل، از ريشه «ن ـ ج ـ ل» دانسته و معانى متفاوتى برايش گفته‌اند.[9] اين نظر، مقبول واژه‌ نگاران عربى نيفتاده است.[10] آنها بر دخيل بودن و وام گيرى آن از زبان عبرى، يونانى يا سُريانى تأكيد می ورزند.[11] اغلب مفسران مسلمان نيز انجيل را از واژگان دخيل دانسته[12] و كسانى چون زمخشرى و بيضاوى، عربى خواندن آن را به ديده تحقير نگريسته‌اند.[13]