امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

معرفی انجمن حجتیه

چهارشنبه 30 فروردین ماه 96 11:29

معرفی انجمن حجتیه

اين انجمن که مبارزه سطحي با فرقه ضاله بهائيت را درپيش از انقلاب وجهه همت خود ساخته بود، به جهت تخطئه مبارزه عليه رژيم ستم شاهي و خصوصاً پس از آشکار شدن همکاري اعضاي آن با دستگاه اطلاعاتي طاغوت، تدريجاً از چشم مسلمانان و متدينين حقيقي و انقلابي افتاد، و پس از انقلاب نيز همسويي هاي خواسته يا ناخواسته عوامل آن با خواست هاي نامشروع استکبار جهاني براي هدم دستاوردهاي انقلاب و حکومت ديني، در نهايت اين انجمن را به رودررويي ناگفته و ناآشکار با امام و انقلاب کشاند، بطوري که متعاقب يک سخنراني حضرت امام(ره) که متضمن افشاي خط انحرافي انجمن در مسائل سياسي و اجتماعي و نيز تبيين کج فهمي عوامل آن در شناخت معارف حقه شيعه و مسئله «انتظار» بود، رئيس اين انجمن به ناچار ختم فعاليت هاي آن را اعلام کرد و از آن پس انجمن حجتيه رسماً و ظاهراً تعطيل شد.