امام حسین(ع) : لا يَكْمُلُ الْعَقْلُ اِلاّ بِاتِّباعِ الْحَقِّ؛ (عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود.) , اعلام الدين، ص 298      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شنبه 14 مرداد ماه 96 11:31

انتشار ویروس بهائیت در حوزه فرهنگ

برنامه هاي راديو به قدري وقيح بود كه كارشناسان ساواك را نسبت به تبعات اجتماعي آنها بيمناك مي ساخت. ساواك در گزارش مورخه 37.11.18 خود مي نويسد:

«به طوري كه شنيده شده غالباً در جشن ها و اعياد مذهبي و يا نمايشات تفريحي روز جمعه راديو تهران برنامه هايي گنجانده شده كه اصولاً ديانت و مذهب را به باد مسخره گرفته و به اين طريق كمك مؤثري به تضعيف معتقدات مردم ساده لوح و جواناني كه نسبت به مذهب و حق پرستي با نظر شك و ترديد مي نگرند، مي نمايند. . . »(20)

ساواك در ادامه گزارش خود مواردي از اين نوع برنامه هاي سبك و برخورد افراد جامعه - حتي كساني كه به اعتراف كارشناس ساواك شاه دوست بودند - را ذكر كرده و در پايان مي نويسد:

«توضيح اينكه در حال حاضر مشاغل حساس اداره انتشارات و تبليغات به وسيله افراد وابسته به فرقه بهايي اشغال شده و با اتحاد و اتفاق نظر خاصي يكديگر را تقويت و در واقع دستگاه هادي افكار عمومي را قبضه نموده اند. . . »(21)