امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

امام حسن عسکری علیه السلام و منحرفان فکری

پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 96 09:41

امام حسن عسکری علیه السلام و منحرفان فکری

یکی از اهداف و برنامههاي کلی پیامبر و معصومان علیهمالسلام حراست و مرزبانی از اندیشههاي اسلامی بود که با آغاز بعثت و دعوت پیامبر شروع شده و هریک از امامان بزرگوار به تناسب شرایط زمانی خود به این وظیفه مهم و خطیر پرداختهاند. چنان که ملاحظه میکنیم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با بسیاري از گروهها همانند: دهريها، زنادقه، براهمه و غیر آنان و همچنین امامان علیهمالسلام با افراد و گروههاي بسیاري که به ظاهر مسلمان بوده، اما افکار خارج از اندیشههاي دینی و اسلامی داشتند، به بحث و گفت و گو و مقابله جدي میپرداختند.