امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

اشو وترویج عشق جنسی

یکشنبه 21 آبان ماه 96 18:17

اشو وترویج عشق جنسی

اشو از عشق فراوان سخن می گوید ودر واقع دست مایه اصلی او در آثارش عشق است اما انچه در عشق اشو به چشم نمی خورد متعلق عشق است در اندیشه اشو عشق متعلق ندارد

به گزارش مفاز؛  اشو از عشق فراوان سخن می گوید ودر واقع دست مایه اصلی او در آثارش عشق است اما انچه در عشق اشو به چشم نمی خورد متعلق عشق است در اندیشه اشو عشق متعلق ندارد بی هدف است اوعشق را رقص زندگی می داند ومعتقد است عشق باید زمینی باشد مانند درخت که ریشه در زمین دارد وبه دنبال خاک است اگر او را ازمین بکنید شوق وافر دارد تا دوباره به زمین برگردد واگر برنگردد خشک خواهد شد درادامه به نمونه هایی از عشق اشو توجه کنید تانترا فیلسوف بزرگ شرقی آمیزش رامقدس ومهم ترین انرژی حیات می خواند

کل دگرگونی قرار است از طریق این انرژی اتفاق بیفتد  نمی گویم اگر زنی رادوست داری با اوزندگی نکن با اوباش اما نسبت به عشق صادق ووفادار بمان نه نسبت به شخص وقتی عشق ناپدید می شود وقتی شادی از میان می رود آن وقت باید به حرکت ادامه دهید از همان لحظه ای که احساس می کنید دیگر از چیزی خوشتان نمی آید وآن چیز گیرایی وجاذبع اش را از دست داده است وشما خوشحال نمی کند از آ؛ن دست بردارید فقط به اوبگویید متاسفم