پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ادیان باستانی ایران از سرچشمه های تصوف

چهارشنبه 3 خرداد ماه 96 11:18

ادیان باستانی ایران از سرچشمه های تصوف

هر چند امروزه حجم وسیعی از پژوهش‌ها و تألیفات، از سوی محققان برجسته غرب و شرق در زمینه تاریخ فلسفه و مکاتب فکری در فرهنگ‌های مختلف به عمل آمده است،‌ ولی هنوز مکتب فلسفی اشراقی ایران، در هاله‌ای از بی‌توجهی قرار دارد و آن‌چنان که باید، شناسانده نشده است. «ولی قدر مسلم این است که ایرانیان در قدیم از یک مشرب مخصوص فلسفی که ما آن را فلسفه اشراق ایرانی می‌نامیم برخوردار بوده‌اند...». (تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، عباسعلی عمید زنجانی ص52)