امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
ماهیت بابیت و بهائیت

ماهیت بابیت و بهائیت

14:02 چهارشنبه 9 خرداد ماه 97

ماهیت بابیت و بهائیت

اد به ظهور یک مصلح جهانی، اعتقادي است که « سوره هود - آیه 86 » بسم الله الرحمن الرحیم بقیۀ الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین تمام ادیان به ویژه دین مبین اسلام به آن بشارت دادهاند. ما مسلمنان نیز در انتظار شخص بزرگواري به نام حضرت محمد بن الحسن العسکري (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستیم که به دست تواناي وي بساط ظلم و تبهکاري از روي زمین، بر چیده و حکومت حقهي الهیه برقرار و سرانجام صلح جهانی بر پهنهي گیتی گسترده خواهد شد. این باور بر گرفته از آیات قرآنی و احادیث معتبري است که به موضوع قائمیت به طور صریح و دقیق و با ذکر جزئیات پرداختهاند. [ صفحه 6] ایشان امام دوازدهم شیعیان و فرزند برومند امام حسن عسکري (ع) میباشند. بنا به نقل احادیث و تواریخ معتبر اسلامی، در نیمهي شعبان سال 255 هجري از مادري ارجمند به نام نرجس (نرگس) در شهر سامرا دیده به جهان گشود. ایشان به علت نامساعد بودن شرایط اجتماعی و جو خفقان خلافت عباسی، به ناچار دور از انظار و مخفیانه نگهداري میشدند.

گفتار خوش یارقلی

گفتار خوش یارقلی

14:18 سه شنبه 8 خرداد ماه 97

گفتار خوش یارقلی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله علی نواله، و الصلوة علی محمد و آله. و بعد: مخفی نماند آنکه از جمله علوم مهمه که ارباب نظر و بصیرت به آن توجه نمودهاند همانا علم مناظره با ادیان و مذاهب باطله میباشد، علماي شیعه شکر الله مساعیهم الجمیله در این است که از رشحات « گفتار خوش یارقلی » خصوص تألیف و آثار گرانبهائی از خود به یادگار گذاردهاند، از جمله کتاب شریف قلم افادت شیم حضرت مستطاب خلد مقام، علامه عصر، حجۀ الاسلام و المسلمین آقاي آقا شیخ محمد محلاتی قدس الله سره میباشد، و الحق رسالهاي است فوقالعاده نفیس و ارجمند و بنیان کن فرقهي ضاله بهائیه و بعضی از مسالک گمراه با بیانی سلیس و عباراتی دلنشین، و از کثرت مرغوبیت چندین بار نسخه آن به طبع رسیده و چون در این ایام به کلی نایاب شده بود و طالبین آن بسیار، لذا جناب مستطاب ذخرالاجلۀ آقاي شمس فراهانی مؤسس مؤسسهي مطبوعاتی فراهانی که پیوسته موفق به نشر کتب علمی و دینی هستند اقدام به طبع آن نموده و از خداوند متعال مسئلت مینماید که توفیقات ایشان را در نشر آثار دینی علماي اسلام مستدم بفرماید و معظم له را از گزند حوادث مصون و محروس بنماید، و یکی از حسن و خوبی کتاب حاضر این شد که زیر نظر مبارك حجۀالاسلام مروج الدین و سنن خیر الانام (ص) جناب آقاي حاج سید هدایت الله مسترحمی وفقه الله تعالی چاپ میشود، ضمنا ازحقیر خواستند که رسالهاي مختصر در شرح حال مؤلف نوشته شده و در مقدمهي کتاب مذکور طبع شود، لذا با شدت گرفتاري و کسالت روحی و مزاجی با کمال و جازت و اختصار به طریق فهرست تحریر شد

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

14:10 سه شنبه 8 خرداد ماه 97

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

یدایش یوگا یکی از مسائل پیچیده هند شناسی است. به نظر برخی، یوگا قدمتی بیش از 5000 سال دارد. چند سال پیش خاورشناسان معتقد بودند یوگا وارث معنویت برهمنی و [ بازآورده سنت کهن آن است و اصولًا منشأ یوگا را میتوان در سرودهاي ریگ ودا در مفهوم کلمه تاپاس یعنی ریاضت یافت. [ 1 تاپاس، حرارت ناشی از قدرت تمرکز نفسانی و ذهنی است و در بسیاري از متون کهن هند و مرتاضین و زهاد به واسطه همین نیرو بر سایر افراد و خدایان چیره میگشتند. در آیین نیایش برهمنی، موبَد باید به مناجات اشتغال بورزد و حرارت ریاضت را به منتها درجه شور و اشتیاق بر انگیزد. یکی از فنونی که در ایجاد چنین حالاتی موثر میافتاده، حبس دم و تنظیم تنفس بوده است. یکی از شرایط ضروري این آیین، نوشیدن شربت جاویدانی براي ایجاد حرارت و نیروي معنوي بود که به موجب آن، مرتاض از شرایط زندگی دنیوي خارج میشد و دیده به عالم معنا میگشود. این تجرد و جدایی از عالم مادي بوسیله حبس دم و قربانی باطنی میسر بوده است.