امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

14:10 سه شنبه 8 خرداد ماه 97

دانستنیهاي یوگا (جنبش نوظهور معنویت نما)

یدایش یوگا یکی از مسائل پیچیده هند شناسی است. به نظر برخی، یوگا قدمتی بیش از 5000 سال دارد. چند سال پیش خاورشناسان معتقد بودند یوگا وارث معنویت برهمنی و [ بازآورده سنت کهن آن است و اصولًا منشأ یوگا را میتوان در سرودهاي ریگ ودا در مفهوم کلمه تاپاس یعنی ریاضت یافت. [ 1 تاپاس، حرارت ناشی از قدرت تمرکز نفسانی و ذهنی است و در بسیاري از متون کهن هند و مرتاضین و زهاد به واسطه همین نیرو بر سایر افراد و خدایان چیره میگشتند. در آیین نیایش برهمنی، موبَد باید به مناجات اشتغال بورزد و حرارت ریاضت را به منتها درجه شور و اشتیاق بر انگیزد. یکی از فنونی که در ایجاد چنین حالاتی موثر میافتاده، حبس دم و تنظیم تنفس بوده است. یکی از شرایط ضروري این آیین، نوشیدن شربت جاویدانی براي ایجاد حرارت و نیروي معنوي بود که به موجب آن، مرتاض از شرایط زندگی دنیوي خارج میشد و دیده به عالم معنا میگشود. این تجرد و جدایی از عالم مادي بوسیله حبس دم و قربانی باطنی میسر بوده است.

قصه ي هویدا

قصه ي هویدا

13:52 سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97

قصه ي هویدا

معرفی امیرعباس هویدا که شخصی سرشناس و سال ها نخست وزیر ایران بود در ابتداي امر، کاري ساده و آسان می نماید؛ ولی پس از تحقیقی مختصر، معلوم می گردد که پیچیدگی و هزار تويِ سرگذشت سیاستمداري چون او، شناختِ هویداي واقعی را، با مشکلاتی فراوان، روبرو خواهد کرد. بدیهی است که کندوکاوِ نشریات و روزنامه ها و حتی استماع اظهارات این و آن که روزگاري با او بوده اند براي شناخت چهره واقعی او، هرگز کافی نیست. اگر قرار باشد، امیرعباس هویدا را از لابلاي نوشته هاي نشریاتی که یکسره در خدمت رژیم شاهنشاهی بودند، بازشناسی کنیم، هویدایی را می یابیم که درباره اش می نوشتند: دوستانش او را مردي خوش قلب و مودب و متواضع، دمکرات و صمیمی می دانند که ذکاوت خاص و استعداد زیادي در انطباق » خود با مقتضیات زمان دارد... تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تهران به پایان رسانیده و از دارالفنون فارغ التحصیل می باشد. پس از آن براي ادامه تحصیلات رهسپار دیار فرنگ شد ...

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

13:19 شنبه 15 اردیبهشت ماه 97

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

از جمله موضوعات مهم در تاریخ معاصر ایران بهاییت است. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بهاییان با بیگانگان، نقش و تأثیر آنان در سیاستهاي ضد اسلامی عصر پهلوي چون کشف حجاب و سیطره اقتصادي بر ارکان جامعه، تسلط عوامل بهایی در تشکیلات اداري و سیاسی - نظامی ایران از مسائل مهم و قابل بررسی این فرقه سیاسی است. اما آذربایجان در فعالیتهاي برنامههاي بهاییان از اهمیت زیادي برخوردار بوده است. در خاطرات مرحوم صبحی، گزارشهاي نسبتا دقیقی از گستره فعالیت بهاییان در آستانه جنگ جهانی اول در آذربایجان داده شده است. [ 1] براساس اسناد و منابع دیگر با سایر فعالیتهاي بهاییان در عصر پهلوي آشنا میشویم. براساس اسناد [ 2] موجود در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ناگفتههایی از فعالیت بهاییان در آذربایجان را مرور میکنیم. حجم انبوه اسناد و فعالیتهاي متنوع بهاییان در سرتاسر ایران و بویژه در آذربایجان، انتخاب اسناد را مشکل میسازد. با این حال این نوشتار میتواند فتح بابی براي بررسیهاي دقیقتر در این باره به حساب آید.