پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : إذا عَظَّمَتْ اُمّتي الدُّنيا نَزَعَ اللّه‏ُ منها هَيْبَةَ الإسلامِ؛ (هرگاه امّت من دنيا را بزرگ بدارند، خداوند شكوه اسلام را از آنان مى ‏گيرد.) , تنبيه الخواطر: ج1، ص75      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
داستان پیامبران (جلد اول) از آدم (ع) تا عیسی (ع)

داستان پیامبران (جلد اول) از آدم (ع) تا عیسی (ع)

10:22 شنبه 7 بهمن ماه 96

داستان پیامبران (جلد اول) از آدم (ع) تا عیسی (ع)

خداوند تواناي دانا ، کائنات را بهنجار آفریده و هستی ، از او پیدایی یافته است : آسمانها پا برجاي و هر یک برجاي خویش استوار؛ و زمین نیز استوار است و بر آن ، کوهها ایستاده و دشتها ، خفته و اقیانوسها ، موج انگیز و چشمه ها و رودها ، روان و گیاهان ، بارور و آفتاب ، در سپیده آفرینش گرما بخش و روز فروز و با پرتو حیاتبخش خویش ، بی شتاب در پویش و ماه ، در تابش شباهنگام ، فریبا و در حرکت آرام خود بر سینه تیره شب ، چون خیزش مروارید است بر مخمل سیاه . . . . در این میان ، جاي آدمی خالی است و خداوند اراده فرموده است تا ((آدم )) را از عدم بیافریند ( 1) و هستی را با او معنا بخشد و جمال آسمانی خود را در آیینه زمینی چهره او بنگرد و او را جانشین خویش کند ( 2) زیرا از آن پیش ، امانت ((خلافت خود)) را بر آسمانها و زمین و کوهساران ، عرضه فرموده بود و آنان از پذیرش آن ، سر باز زده بودند و اینک اراده فرموده است تا این امانت را بر دوش ((آدم )) نهد . پس ، به فرشتگان همه فرمود : برآنم تا از خاك ، بشري برآورم ، و آنگاه از روح خویش در او بر دمم ؛ پس چون او را به اعتدال آفریدم و از روح خود در او دمیدم ، همه بر او سجده برید . فرشتگان ، نخست عرضه داشتند : پروردگارا ! با دانشی که به ما عطا فرموده اي ، آگاهی داریم که کسی را خلق خواهی کرد در زمین تباهی خواهد افکند و خونها خواهد ریخت ؛ و حال آنکه ما تسبیحگوي و تقدیس کننده تو هستیم . خداوند فرمود : من چیزي می دانم که شما نمی دانید . فرشتگان ، به احترام و شگفتی در تکوین آدم می نگریستند .

روند توسعه ي بهائیت در ایران

روند توسعه ي بهائیت در ایران

14:27 سه شنبه 3 بهمن ماه 96

روند توسعه ي بهائیت در ایران

دین و مذهب همواره عامل تعیین کنندهاي در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ما بوده است. تاریخ ایران، از دوران باستان تا به امروز، مملو از جنبشهایی است که براساس ایدئولوژي شکل گرفتهاند. امپراطوري هخامنشی با اتکا به ایدئولوژي مکتب زرتشت قوام گرفت و دولت ساسانیان همبستگی میان دین و دولت را به کمال رساند؛ خلفاي بنیامیه و بنیعباس، قرنها با داعیهي اسلام بر این سرزمین حکومت کردند و سرانجام، از زمان صفویان به بعد، حکومتهاي ملی کشور ما با دین عجین گردیدند. چنان که سلسلهي صفوي با تکیه بر مذهب شیعه، حدود دویست سال دوام یافت و شاهان قاجار، با استعانت از دین و استفادهي از لقب پذیرش حکومت خود را بر مردم هموار نمودند. اغلب جنبشهاي اجتماعی معاصر ایران، به نوعی از دین بهره گرفتهاند. اما « ظلالله » این واقعیت که براي ایجاد تغییرات سیاسی در این سرزمین، میتوان از علایق مذهبی مردم آن بهره برد، حکم شمشیر دو لبه را دارد زیرا هم میتواند از جانب اصلاحگران و در جهت بهبود اوضاع به کار گرفته شود و هم میتواند به عنوان برگ برنده در اختیار استعمارگران قرار گیرد تا با شناختی که از تاریخ و علایق مذهبی مردم کشور ما دارند، به اهداف خود نزدیک شوند

روحانیت - بهائیان

روحانیت - بهائیان

14:24 شنبه 30 دی ماه 96

روحانیت - بهائیان

مرجعیت تقلید شیعه در جامعهي اسلامی ایران به عنوان نایب امام معصوم غایب (ع)، جایگاه مهم و نقشی سرنوشت ساز دارد و در بزنگاههاي تاریخی خطیر به صیانت از کیان و هویت ایرانی پرداخته است. ویژگی منحصر مرجعیت شیعه استقلال از حکومتها میباشد و این ویژگی به اتکاي مردم متدین، چنان قدرتی به مرجعیت داده است که در مواقع سرنوشت ساز حافظ دین و ملت در مقابل تعرض قدرتهاي خارجی و حکومتهاي داخلی باشد. دوران زعامت آیت الله العظمی بروجردي از دورههاي مهم قبل از شروع نهضت اسلامی به رهبري حضرت امام است. در اغلب تواریخ غیر مذهبی چنان القا میشود که آیت الله بروجردي مرجعی غیر سیاسی بوده است، در حالی که مبارزات آن مرجع عظیم علی الاطلاق شیعه، حکایت از ایفاي وظیفه و رسالت مرجعیت به نحو احسن دارد. از فرازهاي حیات سیاسی ایشان مبارزهاي اساسی و اصولی با فرقهي سیاسی بهائیت - ساخته و پرداختهي استعمار - میباشد

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

13:15 سه شنبه 26 دی ماه 96

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

در تاریخ و حتی در کتب و نشریات خود بهائیان، شواهدي زیادي دال بر پیوند و همکاري آنان با مقامات دولتی و حتی امنیتی امریکا وجود دارد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره میکنیم: الف) ارتباط با مستشاران امریکایی در ایران: در این باره، نمونه وار به دو مورد اشاره میکنیم: 1. همراهی و مهمانداري بهائیان از مستشاران امریکایی در ایران، نظیر میزبانی و پذیرایی هوشمند فتح اعظم 2. حضور ادوار شلسینگر (مبلغ یهوديتبار . [ (عضو بعدي بیتالعدل بهائیان در اسرائیل) در دهه 1320 ش از رابرت لی کیولیک. [ 1 بهائی امریکایی و عضو هیات مستشاري نظامی آن کشور در صنایع الکترونیک ایران عصر پهلوي) پس از بازنشستگی در کلاسهاي فعالیتهاي » تبلیغی بهائیان در ایران. ب) پیوند با ارتش امریکا: مجله اخبار امري، ارگان بهائیان، در سال 1351 ش تحت عنوان در کتابی که به زودي از طرف ارتش ایالات متحده امریکا چاپ میشود مطلبی درباره » : گزارش میدهد که « ایالات متحده امریکا این پیشرفتی است بسیار بزرگ، زیرا اطلاعاتی صحیح » : مجله مزبور در ادامه خاطر نشان میسازد که « دیانت بهائی درج خواهددرباره امر بهائی در اختیار خوانندگان میگذارد